Elállási jog

Elállási/Felmondási nyilatkozat

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett11:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk

elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy

az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében2:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.........................................................................................................................…

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt:

 

 

 

 

 

1 Demezdor Kft,1142 Budapest Erzsébet Királyné útja 54/a.

Telefon: 0670-220-3526

Email: info@laptopoazis.hu

 

A visszaküldendő termékek megjelölése

 

Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges